Roldal vervolg


We pakken de draad weer op met het verhaal in Roldal. Eigenlijk is van de dag dat ik stopte met mijn weblog niet zoveel meer te vertellen over die dag. Het bleef heet en pas tegen de avond ondernamen we wat activiteiten. We bezochten de gesloten kerk van Roldal en keken nog wat rond in het plaatsje.
Roldal1

Advertenties