Zowaar weer zon bij een temperatuursverschil met Nederland van rond de20 graden


Russmonumentzeilschepen
Trondenes monument voor 800 Russische oorlogsslachtoffers met zeilschepen op de achtergrond in de zon
Zeilbootharstad
Zeilboten
Trondenes
De bergen zijn weer uit de regenwolken tevoorschijn gekomen
Bergensneeuwwolken
Van dit land krijgen wij nooit genoeg
Sneeuwindebergen
Nu nog wachten op een hele zonnige dag en dan de middernachtzon bekijken