Bezienswaardig Toalett


Er zitten nog zoveel leuke kiekjes tussen al de vakantiefoto's, dat ik daar af en toe een greep uit zal doen. Deze zijn aan het Gotakanaal in Zweden genomen, waar watersporters met hoge nood terecht kunnen.
Toalettsluis
Een aanlegstijger bij de sluis
Toalett
Een bordje dat verwijst naar een Toalett
Toalett2
Zou het hier zijn?
Toalett3
Maar eens kijken achter die deur…………..
Toalett4
Een echte poepdoos dus. Muziekboxjes aan de wand en een grote achteruitkijkspiegel voor de nacontrole…………………

Advertenties